Logowanie
jest jeszcze pusta...
 • Strona główna
 • O nas
 • Poradnik
 • Regulamin
 • Płatność i dostawa
 • Współpraca
 • Kontakt
zaawansowane
Mia bijou na Facebooku Google +
Promocje Nowości Najchętniej kupowane
 

"Regulamin sklepu Mia-bijou.pl"

 

I. Informacje i postanowienia ogólne

 
 
 1. Niniejszy Regulamin dotyczy sklepu internetowego Mia-bijou.pl (Sklep) i stanowi regulamin świadczenia usł. drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów polskiego prawa. 
 
2. Właścicielem oraz administratorem sklepu jest firma Art & Style Marika Sekuła z siedzibą przy ul. Bukowskiej 11 w Grodzisku Wielkopolskim, zarejestrowana w CEiDG RP,  NIP: 995-014-14-87, REGON: 300991524 (Sprzedający). 
 
3.  Sklep prowadzi sprzedaż towarów (w szczególności biżuterii artystycznej i ręcznie robionej) za pośrednictwem sieci Internet. 
 
4. Klientem może zostać każda osoba fizyczna lub firma składająca zamówienie w Sklepie (Kupujący).

5. Przedmiotami transakcji kupna - sprzedaży są produkty przedstawione na stronach Sklepu w chwili składania zamówienia.
 
6. Prezentacja produktów w Sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do składania ofert.  Klient dokonując zamówienia, składa ofertę nabycia produktu od Sprzedawcy. 
 
7. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja postanowień Regulaminu oraz przestrzeganie zawartych w nim zasad. Użytkownikom bezwzględnie zaleca się zapoznanie z całością treści niniejszego Regulaminu przed złożeniem zamówienia. Akceptacja Regulaminu następuje w szczególności poprzez złożenie zamówienia w Sklepie lub poprzez rejestrację (utworzenie konta klienta) w Sklepie.  
 
 

II. Realizacja zamówień


1.  Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 
2. Kupujący składając w Sklepie zamówienie, zobowiązany jest do rzetelnego wypełnienia wszystkich przewidzianych w formularzu zamówienia rubryk, podając dane zgodne ze stanem faktycznym.
 
3.  Zamówienia niekompletne, lub te, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości odnośnie ich prawdziwości lub poprawności (np. nieczytelne dane w formularzu lub budząca wątpliwość liczba zamawianych towarów) będą każdorazowo telefonicznie lub e-mailowo weryfikowane przez obsługę Sklepu.
Jeśli weryfikacja nie pozwoli ustalić zamierzonych działań Kupującego, zamówienie zostanie automatycznie anulowane przez Sprzedającego z odpowiednim uzasadnieniem.

4. Każde złożenie zamówienia potwierdzone zostanie przez obsługę sklepu stosowną informacją przesłaną drogą elektroniczną na adres mailowy Kupującego. Informacja ta nie stanowi jednak oświadczenia o przyjęciu oferty.

 
  5 . Umowa zostaje zawarta w przypadku dokonania przez Kupującego zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy na rzecz Sprzedającego.
 
6. Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są zazwyczaj w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty za zakupione towary na koncie bankowym sklepu lub potwierdzenia płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej (PayU), chyba że Kupujący zadeklarował sposób zapłaty „za pobraniem”, wówczas zamówienie wysyłane jest bez zbędnej zwłoki.
 
7. Zamówienia złożone w dni świąteczne i wolne od pracy realizowane są dnia następnego, będącego dniem roboczym.
 
8.  Każdy Kupujący może wycofać złożone w Sklepie zamówienie informując o tym Sprzedającego telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres Sklepu lub za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce „kontakt” na stronie Sklepu, przed potwierdzeniem wysłania towaru do Kupującego.
 
9.  Jeżeli w trakcie realizacji umowy przez Sprzedającego, zaistnieje sytuacja, że zamówiony towar okaże się niepełnowartościowy lub zniszczony, Sprzedający może zaproponować Kupującemu obniżenie ceny lub wybór innego, podobnego przedmiotu sprzedaży, a Kupujący ma możliwość zaakceptowania formy rekompensaty lub zamiany, albo zrezygnowania z zamówienia i odstąpienia od umowy.
 
10.  W wyjątkowych sytuacjach, np. kiedy w trakcie realizacji umowy, Sprzedający odnotuje brak sprzedawanego towaru w magazynie sklepu, może zaproponować Kupującemu wybór podobnego przedmiotu sprzedaży lub wydłużenie czasu realizacji zamówienia do 30 dni w celu uzupełnienia braku magazynowego, a Kupujący ma możliwość  zaakceptowania proponowanej zamiany albo wydłużenia czasu realizacji zamówienia lub całkowitej rezygnacji z umowy zakupu. 
  
11.                Istnieje możliwość złożenia zamówienia na większą ilość takich samych produktów, w liczbie przekraczającej bieżący stan magazynowy sklepu  .   W takiej sytuacji Kupujący może złożyć zapytanie za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesyłając ją na adres sklepu: sklep@mia-bijou.pl, telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie sklepu. Wówczas Sprzedający wstępnie potwierdzi możliwość i termin realizacji takiego zamówienia . Wstępna informacja o takiej możliwości ze strony Sprzedającego nie stanowi jednak oświadczenia, ani deklaracji o przyjęciu zamówienia i nie zobowiązuje Sprzedającego do zawarcia umowy .            
 
 

III. Płatności
 
 

1.  Wszystkie ceny w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 
2. Do każdej przesyłki standardowo dołączony jest dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego, który stanowi podstawę do ewentualnego zwrotu lub reklamacji zakupionego towaru.
 
3.  Faktura VAT jest wystawiana na życzenie klienta. W przypadku, gdy Kupujący jest płatnikiem podatku VAT (np. współpracujące podmioty gospodarcze), konieczne jest wcześniejsze przesłanie danych do wystawienia faktury VAT.
 
4. Do ceny zamawianych towarów doliczane są koszty przesyłki zgodnie z bieżącym cennikiem zamieszczonym na stronach sklepu, chyba że inaczej przewidują obowiązujące promocje, z których skorzystał Kupujący. W każdym formularzu zamówienia, przed jego zaakceptowaniem znajduje się informacja o całkowitej kwocie jaką Kupujący zobowiązany jest zapłacić z tytułu zakupu i dostarczenia towaru.
 
5. W Sklepie internetowym Mia-bijou.pl istnieją następujące formy płatności: 
 
 • płatność przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego
 • płatność online za pośrednictwem serwisu PayU
 • płatność „za pobraniem”, płacąc gotówką przy odbiorze

6. W przypadku wybranej przez Kupującego metody płatności w formie przelewu, oczekujemy na wpłatę maksymalnie do 14 dni roboczych. Po tym czasie, jeśli na konto Sprzedającego nie wpłynie kwota zapłaty za zakupione przedmioty wraz z kosztami dostawy lub potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie zostanie automatycznie anulowane i nie dochodzi do zawarcia umowy.

Jeśli z jakichś przyczyn Kupujący nie może  dokonać wpłaty w wyznaczonym terminie, a nie chce rezygnować z zamówienia, konieczny jest pilny kontakt telefoniczny lub e-mailowy w tej sprawie ze Sprzedającym w celu  ustalenia dalszych szczegółów realizacji zamówienia.

7. Przy zawieraniu Umowy sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu, Sprzedający oraz Kupujący są związani wysokością cen Produktów podanymi w Sklepie w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 
8. Przelew za zakupiony towar wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki należy wykonać na rachunek Sprzedającego:
 
 
 
37 1020 4144 0000 6202 0189 6885
 

 Art Style Marika Sekuła

       ul. Bukowska 11, 62-065 Grodzisk Wlkp.  
 w tytule przelewu wpisując numer zamówienia otrzymanego w nadesłanej wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie transakcji oraz imię i nazwisko Kupującego.   


IV.  Dostawa zakupionych przedmiotów


1. Zakupione na stronie Sklepu towary wysyłamy pod wskazany adres zgodnie z realizacją zamówienia niezwłocznie, zazwyczaj w ciągu 24 godzin:     

 1. po potwierdzeniu złożenia zamówienia, gdy wybraną formą płatności będzie opłata przy odbiorze przesyłki („za pobraniem”)
 2. po zaksięgowaniu całkowitej sumy „do zapłaty” za Państwa zakupy na naszym koncie bankowym - zawierającej koszt kupowanych towarów oraz ewentualny koszt przesyłki, gdy wybraną formą płatności będzie przelew bankowy
 3. po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności przez operatora realizującego transakcję finansową, gdy klient skorzysta z platformy PayU
2. W wyjątkowych sytuacjach czas od momentu złożenia zamówienia do nadania przesyłki może się wydłużyć, o czym Sprzedający poinformuje Kupującego za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. (np.: przypadek jak w pkt. 9 – „Realizacja zamówienia”)

3. Przesyłki nadawane są przez Sprzedającego w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Wysyłka zakupionych przedmiotów realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej UPS, w zależności od wskazanego przez Kupującego przy zamówieniu przewoźnika.
5. W niektórych przypadkach, np. w ramach obowiązujących akcji promocyjnych, o wyborze przewoźnika może decydować Sprzedający, pod warunkiem, że poinformował o tym Kupującego określając powszechnie zasady promocji przed zawarciem umowy.
6. Przy zawieraniu Umowy sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu, Sprzedający oraz Kupujący są związani kosztami dostawy podanymi w Sklepie w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Aktualne koszty wysyłki proponowane przez sprzedającego przedstawia tabela w zakładce <a href="http://www.mia-bijou.pl/CMS-4.html" target=_blank>  „PŁATNOŚĆ I DOSTAWA”</a>na stronie Sklepu.
 
8. Przed odebraniem przesyłki na poczcie, od listonosza lub kuriera, Kupujący bezwzględnie powinien sprawdzić, czy opakowanie w transporcie nie uległo uszkodzeniu lub nie zostało otwarte. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub otwarcia (wgniecenie, zerwane taśmy) Kupujący powinien w momencie odbioru przesyłki rozpakować ją w obecności osoby doręczającej, sprawdzić jej zawartość i stan. W przypadku stwierdzenia wady lub nieprawidłowej zawartości, Kupujący powinien wówczas sporządzić protokół w obecności osoby doręczającej oraz jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedającym. Pomoże to w ustaleniu odpowiedzialności za wady lub braki produktów powstałe w trakcie transportu.
Niedopełnienie tych obowiązków, nie pozbawia Klienta uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów.
 
9. W przypadku, kiedy Kupujący stwierdzi po rozpakowaniu wady lub usterki towaru nie powstałe w wyniku transportu, powinien jak najszybciej poinformować o tym Sprzedającego, a następnie odesłać go z powrotem na adres sklepu z odpowiednią informacją, co do oczekiwania rozpoczęcia procedury zwrotu lub reklamacji tego towaru.

 

V. ZWROTY TOWARU

 

1. Kupujący może zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach  konsumenta, w ciągu 14 dni od momentu odebrania przesyłki z zamówionymi produktami, bez podania przyczyny odstąpić od umowy kupna poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia woli o odstąpieniu od zakupu, listownie lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sklepu. Okres ten określa jedynie termin nadesłania stosownego oświadczenia, nie zaś zwrotu towaru. Przykładowy wzór formularza oświadczenia można wyświetlić i pobrać bezpośrednio z pliku załączonego tutaj: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

2. Możliwość zwrotu nie nie przysługuje jedynie w odniesieniu do produktów, co do których zgodnie z prawem, przywilej ten nie obowiązuje (np. produkty wykonywane na indywidualne, wyraźne zamówienie Kupującego).    

3. Zwracany towar Kupujący zobowiązany jest odesłać bez zbędnej zwłoki razem z otrzymanym dowodem zakupu na adres Sprzedającego.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu, Sprzedający dokona zwrotu kosztów zakupionego towaru, w tym ceny towaru i kosztów dostawy,  na wskazany wcześniej  przez Kupującego nr konta bankowego lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu - lub inny podany przez Kupującego - w terminie 14 dni od momentu otrzymania z powrotem zwracanego towaru.

        
 
 
 
VI. Reklamacje 

   

1. Kupujący ma prawo reklamować zakupiony towar w przypadku pojawienia się w nim wad lub stwierdzenia jego niezgodności z umową.

2. Zgłoszenie reklamacji z jasno i precyzyjnie opisaną wadą towaru, numerem telefonu kontaktowego lub adresem e-mail oraz reklamowanym produktem i dowodem zakupu należy przesłać do siedziby sklepu na adres:
 Art & Style Marika Sekuła

ul. Bukowska 11, 62-065 Grodzisk Wlkp.

z dopiskiem : „REKLAMACJA”

Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

3. Jeśli do reklamowanego towaru nie zostanie załączony dowód zakupu, Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowego sprawdzenia, czy reklamowany towar był zakupiony w Sklepie „mia-bijou.pl”, w tym celu Kupujący na żądanie zobowiązany jest okazać dowód zakupu reklamowanego produktu - paragonu, faktury lub innego dokumentu. W razie nie okazania żadnego dokumentu potwierdzającego taki zakup, Sprzedający może odmówić prawa do skorzystania z reklamacji lub niezgodności z umową.
4. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego produktu odpowie na zgłoszoną reklamację. W razie braku takiej odpowiedzi, żądanie Kupującego w związku z reklamacją, niezgodnością z umową lub rękojmią uznaje się za zasadne.
5. Reklamowany produkt w miarę możliwości zostanie naprawiony lub zamieniony zostanie na nowy, pełnowartościowy - taki sam, bądź jeśli będzie to niemożliwe (np. z uwagi na wyczerpanie się zapasów produktu lub materiałów do jego wyrobu), za zgodą Kupującego - inny o przynajmniej takiej samej wartości lub zwrócona zostanie Kupującemu równowartość ceny jego zakupu.

6. W razie nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedający poinformuje o tym Klienta, który może odebrać Produkt od Sprzedającego.
 
 VII. Dane osobowe, polityka prywatności


 1.  Sprzedający w ramach Sklepu internetowego Mia-bijou.pl jest administratorem danych osobowych Kupującego i prowadzi politykę prywatności opartą o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności o Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
 
2. Złożenie oferty zakupu lub rejestracja jako użytkownik w Sklepie przez Kupującego, będzie rozumiane, że akceptuje on niniejszy regulamin i dobrowolne wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, a zatem akceptuje politykę prywatności prowadzoną przez Sprzedającego.
 

3. Dane osobowe, w tym Imię i Nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail Kupującego, mogą być wykorzystywane przez Sprzedającego jedynie dla potrzeb zapewnienia wysokiej jakości świadczonych za pośrednictwem Sklepu Mia-bijou.pl usług, w celu zapewnienia Kupującym oraz Sprzedającemu ochrony niezbędnej do niezakłóconego funkcjonowania Sklepu, a także jego rozwoju, prowadzenia przez Sprzedającego marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, prowadzania badań, analiz i opracowań statystycznych, oraz w szczególności identyfikacji osób, których dotyczą.

4. Część danych osobowych Kupujących może być udostępniana partnerom  handlowym Sprzedającego współpracującym przy realizacji zamówień, a w szczególności firmie kurierskiej UPS, Poczcie Polskiej oraz operatorowi elektronicznych płatności on-line, firmie PayU.

5. Kupujący ma w każdej chwili prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, uzyskania informacji o sposobie wykorzystywania lub udostępniania tych danych, a także domagania się zaprzestania ich przetwarzania lub całkowitego  usunięcia. Żądania Kupującego w tym zakresie powinny zostać sformułowane na piśmie i przesłane na adres Sprzedającego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

6. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego materiałów o charakterze reklamowym, promocyjnym i handlowym, w tym newslettera, co następuje poprzez zaznaczenie w formularzu rejestracyjnym stosownej rubryki, przy czym wyrażenie takiej zgody oznacza, iż Kupujący zgadza się na otrzymywanie powyższych informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), jak również w każdej innej formie. Wyrażenie takiej zgody nie jest warunkiem realizacji zamówienia.
 
   
 
VIII. Postanowienia końcowe  
 

 

  1.  Warunki realizacji zamówień opisane w Regulaminie, dotyczą jedynie transakcji sprzedaży  zawieranych i realizowanych na terytorium Polski. Warunki realizacji zamówień przekraczających granice RP  ustalane będą każdorazowo na drodze odrębnego porozumienia z Kupującym. Dotyczy to w szczególności określenia rodzaju i kosztów transportu poza granice kraju oraz formę płatności. 
2. Wszystkie zdjęcia, opisy i treści znajdujące się na stronie mia-bijou.pl stanowią własność firmy Art & Style Marika Sekuła i chronione są prawem autorskim.

3.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie, jednak zmiana Regulaminu nie wpływa na realizację Umów sprzedaży Produktów zawartych za pośrednictwem Sklepu przed dokonaniem tej zmiany.

 4. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu miało się okazać nieważne, niniejszy Regulamin zachowuje moc w pozostałym zakresie, pod warunkiem, że jest możliwy do stosowania bez uwzględnienia nieważnego postanowienia  

  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

6.    W spornych sprawach, wynikających z niniejszego regulaminu rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny.                 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ładowanie...